Opći uvjeti poslovanja

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv: Stubmar d.o.o., za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu

Sjedište: Strmečka cesta 22/E, 49244 Stubičke Toplice

Porezni broj: HR06313713446

MBS: 080358372

OIB: 06313713446

Glavna djelatnost: 47.19

Registarski sud: Trgovački sud u Zagreb-u

Broj rješenja trgovačkog suda: Tt-04/1169-3

IBAN: HR3723600001101260880

Temeljni kapital: 45.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu

Osnivači/članovi društva: Marina Mamuča

Osobe ovlaštene za zastupanje:  Matija Mamuča, Marina Mamuča

Broj telefona:+385 49 283 669

Adresa elektroničke pošte: info@stubmar.hr


Voditelj službe za zaštitu osobnih podataka:

Naziv: Stubmar d.o.o., za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu

Adresa: Strmečka cesta 22/E, 49244 Stubičke Toplice

Adresa elektroničke pošte: info@stubmar.hr

Opće odredbe

Poduzeće Stubmar d.o.o. koristi uslugu Internet stranice stubmar.hr u svhru ponude, prodaje roba i usluga. Internet stranica stubmar.hr privatno je vlasništvo i sukladno zakonima odeđuju se uvjeti i pravila korištenja Internet stranice stubmar.hr za krajnje korisnike. Krajni korisnik može pristupiti Internet stranici stubmar.hr pod uvjetom da potvrđuje da se slaže s Općim uvjetima poslovanja i da ih kontinuirano prati zbog izmjena i nadogranje istih. Svako korištenje Internet stranice stubmar.hr osobna je volja i pravo Krajnjeg korisnika.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Krajni korisnik se obvezuje na kulturno ponašanje na Internet stranici stubmar.hr i poštivanju prava drugih osoba. Za sva nekulturna ponašanja kao što su uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje  kod pristupa Internet stranici stubmar.hr, Krajni korisnik snaša svu odgovornost i posljedice istih.

Poduzeće Stubmar d.o.o. ne odgovara za bilo kakva mišljenja, komentare, savjete i izjava koje su objavljene na stubmar.hr od strane neovlaštene osobe Stubmar-a d.o.o. i neće odgovarati za eventualne štete i gubitke ako se kupac osloni na takve informacije. Poduzeće Stubmar d.o.o. ne odgovora za bilo koje oštećenje računalne opreme i gubljenja informacija za vrijeme prijenosa podataka na Internetu i posjetu Internet stranice stubmar.hr. Stubmar d.o.o. ne odgovara za troškove telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Također Stubmar d.o.o. nije odgovoran ako dođe do prekida veza preko Interneta ili do isključenja istog. Korištenje Internet stranice stubmar.hr,  je isključivo odgovornost Krajnjeg korisnika i sami snašaju sve troškove koji mogu nastati korištenjem Internet stranice stubmar.hr. Ukolko Krajni korisnik ima bilo kakvih pitanja vezano za Opće uvjete poslovanja mogu se za pojašnjenje obrtati na adresu e-pošte info@stubmar.hr.

Svi materijali objavljeni na Internet stranici stubmar.hr isključivo su pravo poduzeća Stubmar d.o.o. ili se koriste uz odobrenje autorskih prava. Krajni korisnici nesmiju upotrjebljavati te podatke u druge svhre, osim za vlastite potrebe pregleda i kupnje na Internet stranici stubmar.hr. Fotografija koja ilustrira proizvod na Internetskoj stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kojima je u samom nazivu na internet stranicama navedeno „razne boje“, „razne veličine“, „razni oblici“ i slično. Stubmar d.o.o. zadržava pravo na pogreške opisa, fotografija, cijena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav, kao i automatske potvrde o narudžbi.

Uvjet za kupnju proizvoda ili usluge putem Internet stranice stubmar.hr je sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe između Prodavatelja i Kupca odnosno Korisnika. Definicija subjekata kupoprodajnog ugovora:

Prodavatelj- Stubmar d.o.o., Strmečka cesta 22e, Stubičke Toplice, pružatelj usluge ili proizvoda preko Internet stranice stubmar.hr
Kupac – svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje robu ili uslugu na Internet stranici stubmar.hr
Korisnik- svaka pravna ili fizička osoba koja posjećuje Internet stranicu stubmar.hr i koja je primatelj obavijesti o proizvodima ili akcijama Internet stranice stubmar.hr.

Kupci koji su pravne osobe podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o električnoj trgovini. Za kupce koji su pravne osobe ne primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošaća već vrijede ovi Opći uvjeti poslovanja na Internetskoj stranici stubmar.hr.  

Fizički kupac je svaka osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svake poslovne djelatnosti koju je zakonski obvezna prijaviti u sudski registar.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet stranice stubmar.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu i u skladu je sa zakonskim odredbama Repubilke Hrvatske kao i načelim i odredbama direktive Europske unije. Za sklapanje ugovora na daljinu mogu se koristiti sredstva daljinske komunikacije kao što su Internet i elektronička pošta, koja podrazumijevaju da nema istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca.

Kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim kada su sve strane očitovane da razumiju i prihvaćaju ove Opće uvjete poslovanja i kada Prodavatelj prihvati ponudu od Kupca. Isti se može raskinuti od strane prodavatelja ako kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu te nije dužan kupcu isporućiti robu, izvuzevši slučaj ako kupac odabere naćin plaćanja pouzećem. Stubmar d.o.o. nije odgovoran za ne ispunjavanje obveza Kupoprodajnog ugovora ako su te obveze izazvane izvanrednim situacijama.

Ovi Opći uvjeti poslovanja definiraju prava i obveze svih subjekata u kupoprodaji robe ili usluge putem Internet stranice stubmar.hr. Osnovni preduvjet međusobnog poslovanja između Prodavatelja i Kupca ili Korisnika je da svaki Kupac ili Korisnik razumije i prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga na Internet stranici stubmar.hr u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Stubmar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se postupa suprotno ovoj odredbi.

Ovim Općim uvjetima generiraju se informacije o obilježima proizvodima i cijeni proizvoda, postupku naručivanja i kupnje proizvoda, načinu plaćanja i isporuke proizvoda, troškovi dostave, jamstvo i servis za proizvode, načinu podnošenja prigovora, opće informacije i odricanja od odgovornosti. Također, sastavni dio ovih Općih uvjeta su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Proizvodi  i usluge

Posjetom stranice Internet stranice stubmar.hr i odabirom ikone Katalog proizvoda, kupac se upoznaje  sa svim proizvodima koji se nalaze na Internetskoj stranici stubmar.hr. Uz proizvod nalaze se i glavna obilježa proizvoda, te može se, i nemora nalaziti slika proizvoda. Slika proizvoda prikazuje načelan izgled, način uporabe proizvoda, tehnički list kako to predviđa proizvođač, slike ne prikazuju detaljno proizvod. Zbog toga se preporučuje da prilikom izbora proizvoda detaljno pregledaju karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici stubmar.hr.
Uz svaki proizvod definiranja je jedinica mjere proizvoda i cijena s PDV-om.

Postupak kupnje proizvoda

Kupovina proizvoda odvija se na Internet stranici stubmar.hr, na kojoj se nalazi obrazac za kupnju kojeg je Kupac dužan u potpunosti ispuniti. Da bi izvršio kupnju, Kupac je dužan potvrditi da je pročitao i razumio Opće uvjete i da pristaje na njih i da razumije da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupac bira proizvode na osnovi opisa proizvoda i fotografije, koja ne mora uvijek i u svim detaljima odgovarati odabranom proizvodu. Kupac može obaviti kupovinu od 0-24 sata svih sedam dana u tjednu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporućiti neki od naručenih proizvoda o tome će obavijestiti Kupca telefonski ili putem elektroničke pošte u svrhu dogovora slanja zamjenskog proizvoda ili otkazivanja narudžbe.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u tražilicu pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga interesira, te vidjeti i pročitati dostupne fotografije i opise proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama.

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran, niti naručen, niti kupljen. Kupac može pregledati sadržaj košarice klikom na „Košarica“, u tom pregledu Kupac može vidjeti koje je sve proizvode stavio u košaricu, mijenjati im količine, ili ih ukloniti klikom na „Ukloni“ iz košarice. Također u košarici može vidjeti ukupnu vrijednost svih proizvoda bez PDV-a, iznos PDV-a, informativnu cijenu dostave i ukupnu cijenu s PDV-om i informativnom cijenom dostave. Kada Kupac pregleda sadržaj košarice i želi zaključiti kupnju, klikom na “Dovrši kupnju“ provjerit će se status Kupca, je li on prijavljen u sustav ili ne. Ukoliko Kupac nije prijavljen, ponudit će mu se opcija prijave ako je već registriran, a ako nije nudi mu se mogućnost prijave kao „gost“ ili se može registrirati ovdje. Nakon što se Kupac prijavi preusmjerit će se u dovršetak narudžbe, gdje Kupac upisuje točne podatke (ime, prezime, adresu, poštanski broj i mjesto, telefon i napomene ukoliko su potrebne) i odabire način dostave (dostavnom službom ili osobno preuzimanje). Ukoliko Kupac želi R1 račun potrebno je označiti polje „Trebam R1 račun“ te će mu se otvoriti dodatna polja (naziv tvrtke, OIB i adresa tvrtke) koja je potrebno ispuniti za dobivanje R1 računa. Također Kupac može promijeniti adresu dostave ukoliko ona nije jednaka podacima za račun. Klikom na „Sljedeći korak“ Kupac odabire način plaćanja (općom uplatnicom / virmanom / internet bankarstvom ili gotovinom prilikom pouzeća), te može promijeniti način dostave. Klikom na „Sljedeći korak“ Kupcu se prikazuje pregled narudžbe, način dostave i plaćanja, ukupan popust, ukupna cijena bez PDV-a, iznos PDV-a, informativan trošak dostave, ukupan iznos s PDV-om, te sadržaj košarice. Ukoliko se Kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici i prihvaća uvjete kupnje, može kliknuti na ikonu „Potvrdi narudžbu“. Nakon što Kupac klikom na “Potvrdi narudžbu” izvrši narudžbu, Stubmar d.o.o. će na adresu e-pošte Kupca poslati potvrdu o zaprimljenoj narudžbi, a ako je odabrano plaćanje općom uplatnicom / virmanom / internet bankarstvom, dobit će i upute za plaćanje.

Stubmar d.o.o. će kontaktirati Kupca u roku 24 sata s informacijama o isporuci naznačenih proizvoda.

Ukoliko Kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 7 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja Kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Stubmar d.o.o. o istom na adresu e-pošte info@stubmar.hr.

Ukoliko Kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 24 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte info@stubmar.hr ili na broj telefona 049/283-669 svaki radni dan u vremenu od 7 do 19 sati, te subotom od 7 do 15 sati (nedjelja i neradni dani isključeni).

U slučaju da Stubmar d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Stubmar d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe Kupac može kontaktirati Stubmar d.o.o. na adresu e-pošte info@stubmar.hr  ili svaki radni dan od 7 do 19 sati, te subotom od 7 do 15 sati (nedjelja i neradni dani isključeni).

Cijene, akcije i naćin plaćanja

Cijene

Cijene proizvoda i usluga prijevoza na Internetskoj stranici stubmar.hr izražene su eurima (EUR) i uključuju sva davanja i pripadajući PDV.

Cijena proizvoda odnosi se za svaki proizvod pojedinačno po zakonskoj jedinici mjere. Upis cijena proizvoda i usluga vrši se ručno, kontrolira se više puta, ali kako je u pitanju ljudski faktor postoji mogućnost pogrešnog unosa cijena proizvoda ili usluga. Ukoliko se dogodi takva situacija, Stubmar d.o.o. se unaprijed ispričava svim Kupcima i Korisnicima i obavijesti će ih o nemogućnosti isporuke po navedenoj pogrešnoj cijeni.

Postoji mogućnost da cijene u trgovini Stubmar-a d.o.o. budu različite od cijena na Internet stranici stubmar.hr, no sve navedene cijene na Internet stranici stubmar.hr vrijede za kupovinu preko Internet stranice stubmar.hr neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini. Stubmar d.o.o.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

Stubmar d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Internet stranicu stubmar.hr.

Akcijska prodaja

Odlukom uprave poduzeća Stubmar d.o.o.  mogu se provodit  akcijske prodaje ili posebne oblike prodaje drugih naziva, određenih proizvoda ili usluga. Svi proizvodi koji će biti na akcijskoj prodaji ili posebnom obliku prodaje, bit će točno specificirani i navedeni razlog takve prodaje, bit će dostupni svim Kupcima i Korisnicima ili pojedinoj, točno navedenoj, skupini Kupaca i Korisnika. Isto tako, uvjeti akcija ili posebnih oblika prodaje bit će detaljno opisani: na koje proizvode ili usluge se odnose, visinu popusta, izraženu staru i novu cijenu, početak i kraj akcije ili posebnog oblika prodaje i ostale zakonske elemente. Proizvodi koji su naručeni za vrijeme akcija ili posebnih pogodnosti bit će isporučeni po tim cijenama a kupnja proizvoda nakon isteka akcija ili posebnih pogodnosti nije moguća.
 

Način plaćanja

Plaćanje naručenih proizvoda ili usluga preko Internet stranice stubmar.hr Kupac ili Korisnik obvezuje se platiti naručene proizvode ili usluge, a može plaćati:

 • Plaćanjem prilikom preuzimanja pošiljke (pouzećem) –  u ovoj vrsti plaćanja Kupac plaća iznos narudžbe dostavljaču (kuriru dostavne službe) prilikom same dostave pošiljke na adresu Kupca, i tada može i nemora dostavljač od Kupca zatražiti osobnu iskaznicu na uvid kako bi se uvjerio da je isporuku izvršio i naplatio pošiljku ispravnoj osobi. Plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke plaća se isključivo gotovinom. Ova vrsta plaćanja vrijedi samo na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Uplatom iznosa narudžbe na račun Prodavatelja (virmansko plaćanje) – ovu vrstu plaćanja Kupac može izvršiti putem Internet bankarstva ili putem opće uplatnice u banci, poštanskom uredu, FINI ili drugoj financijskoj instituciji. Da Kupac može izvršiti plaćanje ovim putem na njegovu adresu e-pošte, koju je dužan dati kod narudžbe robe, šalju se podaci potrebni za uplatu. Podaci za uplatu koje je Kupac dužan koristiti su: naziv i adresa Prodavatelja, broj računa za uplatu, iznos za platiti i poziv za broj odobrenja. Na istu Kupčevu adresu e-pošte šalje se predračun sa svim spomenutim podacima za uplatu i nakon zaprimljene i proknjižene uplate šaljemo Kupcu pošiljku s proizvodima, računom i popratnom dokumentacijom.

Izjava o korištenju WSPay-a

Stubmar d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Dostava i isporuka proizvoda

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku prihvata ponude Kupca, a naručeni proizvodi će biti otpremljeni dostavnoj službi isti dan ako su proizvodi naručeni do 12 sati, a ako su proizvodi naručeni iza 12h sati, bit će otpremljeni idući dan. Ako Kupac plaća virmanskim putem proizvod će mu biti isporućen tek nakon što uplatu proknjižimo iz Izvadka banke, u većini slućajeva to je sljedeći radni dan.

Proizvodi će biti dostavljeni Kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 48 sati od predaje proizvoda dostavnoj službi ukoliko se dostava vrši običnom pošiljkom (subota, nedjelja i neradni dani isključeni). Iznimka su i otoci i manje naseljena područja za koja se dostava vrši po rasporedu dostavne službe. Kupac može odbiti prihvatiti pošiljku od kurirske službe ukoliko su vidljiva vanjska oštećenja.

Dostava proizvoda vrši se putem Hrvatske pošte, na području Republike Hrvatske.

Osobno preuzimanje

Kupac može pošiljku preuzeti osobno od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 15 sati (nedjelja i neradni dani isključeni) u poslovnici Stubmar d.o.o. koja se nalazi na adresi Strmečka cesta 22/E, Stubičke Toplice, ukoliko je navedeno ugovoreno, a sve sukladno uputi Stubmar d.o.o. koju primi e-poštom. Preuzimanje robe u poslovnici Stubmar d.o.o. je besplatno i ne naplaćuju se troškovi dostave. Kod preuzimanja proizvoda u poslovnici Kupac treba donijeti kopiju računa koji je prethodno dobio na adresu e-pošte i osobnu iskaznicu radi indentifikacije. Ukoliko je Kupac pravna osoba treba donijeti žig pravne osobe, radi ovjere dokumenata primopredaje robe.

Cijena dostave ovisi o težini naručenih proizvoda:

TežinaTrošak dostave (PDV uključen)
Do 10kg 5,50 EUR 
Do 20kg 7,00 EUR
Do 30kg 9,00 EUR
Iznad 30 kg 12,00 EUR
Paletarna dostava 37,50 EUR
 • Cijena za otoke je viša za 25%

Za neke proizvode koji su skloni lomovima i/ili su velikih dimenzija ili težina, točan izračun troškova dostave, bit će dostavljen na adresu e-pošte koju je kupac prilikom kreiranja narudžbe ostavio.

Dostava tuš kada, tuš kabina, tuš stijena i tuš vrata, cijevi dužih od jednog metra moguća je samo na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Paletarna dostava moguća je samo za proizvode koji su volumena unutar dimenzija: 120x80x150 cm (duljina x širina x visina).

Paletarna dostava za otoke moguća je samo za sljedeće poštanske brojeve: 51500 KRK, 51511 MALINSKA (KRK), 23234 VIR

Stubmar d.o.o. će kontaktirati kupca u roku 24 sata od zaprimanja narudžbe o točnoj cijeni dostave.

Stubmar d.o.o. prije svake isporuke, odnosno predaje proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda. Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, odnosno pred osobom koju odredi Stubmar d.o.o. ako je ugovoreno preuzimanje robe u poslovnici Stubmar d.o.o., a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave ili predaje. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Stubmar d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list, uputsva za uporabu, ..), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Kupac je dužan pažljivo pregledati proizvod, njegovu prirodu, obilježa i funkcionalnost, ali ne koristiti proizvod ili njime rukovati ako namjerava koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda. Za proizvode koji imaju specifična svojstva i koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja, Stubmar d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja. Kupac je dužan proizvode koje je potrebno montirati ili pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođaći u pravilu osporavaju prava iz jamstvenog lista za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad, pa ni Stubmar d.o.o. neće moći priznati posljedice istih.

U slučaju da kupljeni proizvod Stubmar d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt navedene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.

Materijalni nedostaci  i povrat proizvoda

Materijalni nedostaci

Stubmar d.o.o. kao Prodavatelj prema Zakonu o obveznim odnosima čl.400 odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Stubmar d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Kupac je dužan primjenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kada je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa pravilima Zakona o obveznim odnosima:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene,
 4. raskid ugovora.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

Povrat proizvoda

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 (četrnaest) dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor (sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača), te snositi izravne troškove povrata robe ukoliko koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj (neoštećenoj) ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko Kupac vrši povrat proizvoda u svrhu zamjene ispravnog proizvoda (npr. neodgovaraćuja boja proizvoda) koji je kupio na Internet stranici stubmar.hr, smatrat će se jednostranim raskidom i Kupac je obavezno dužan ispuniti obrazac za povrat proizvoda. Proizvod Kupac dostavlja na adresu: Stubmar d.o.o., Strmečka cesta 22e, 49244 Stubičke Toplice i sam snosi troškove povrata/zamjene proizvoda.

U slučaju jednostranog raskida ugovora bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat plaćenog proizvoda izvršit će se Kupcu nakon što Stubmar d.o.o. primi vraćenu robu. 
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem e-mail-a. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Svoje prigovore sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl.10 potrošač može podnositi:
 • pismenim putem na adresu sjedišta poduzeća Stubmar d.o.o., Strmečka cesta 22e, 49244 Stubičke Toplice
 • pismenim putem na adresu e-pošte: info@stubmar.hr
 • pismenim putem u prostorijama poslovnice na adresi: Stubmar d.o.o., Strmečka cesta 22e, 49244 Stubičke Toplice

Poduzeće Stubmar d.o.o. obvezuje se, prema Zakonu, bez odgađanja pismenim putem potvrditi primitak Prigovora, a odgovoriti na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovore potrošača Stubmar d.o.o. voditit će u Evidenciji prigovora potrošača i čuvati godinu dana od dana pismenog prigovora potrošača.

Mole se Kupci da kod predaje pisanog prigovora navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu, adresi na koji će se dostaviti prigovor, broj narudžbe i broj računa kako bi što brže mogli utvrditi dokumentaciju na koju se odnosi prigovori i što brže odgovorili na prigovor.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuju odredbe ugovora, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Ovi Opći uvjeti sukladni su zakonima Republike Hrvatske, Stubmar d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta i pravila bez predhovne najave. Ukoliko potrošač ( Kupac) prihvaća ove Opće uvjete i pravila, isti ih prihvaća kao i sve druge uvjete i odredbe navedene na Internet stranici stubmar.hr. Ukoliko se potrošač (Kupac) ne slaže s bilo kojim dijelom ovih Općih uvjeta moli se da ne sklapa ugovor o kupoprodaji i napusti Internet stranicu stubmar.hr.

Stubmar d.o.o. i potrošač će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, za rješavanje sporova nadležan je Opčinski sud u Zlataru.

Trajanje i raskid ugovora o kupoprodaji proizvoda ili usluga

Ugovor koji Kupac sklapa sa Stubmar d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga preko Internet stranice stubmar.hr je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane stubmar.hr te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Sastavni dio Ugovora o kupoprodaji proizvoda ili usluge između stubmar.hr i Kupca su ovi Opći uveti poslovanja.
Trajanje Ugovora o kupoprodaji robe ili usluge traje do raskida. Sve informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji proizvoda ili usluge mogu se  pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga za to u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora. Kupac je obrazac dužan dostaviti Stubmar d.o.o., putem pošte na adresu sjedišta: Strmečka cesta 22E, 49244 Stubičke Toplice ili putem e-pošte na info@stubmar.hr.
Kupac može preuzeti obrazac na sljedećem linku: 

Obrazac za raskid ugovora 

Također, Kupac može jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izažava svoju volju da raskine ugovor, na trajnom mediju.

Jamstvo i servisni uvjeti

Stubmar d.o.o. prilaže uz proizvod, koji podliježe jamstvenim uvjetima jamstveni list, tehničke upute, upute za uporabu i upute za sklapanje i time smatra da je Kupac,  u smislu Zakona o zaštiti potrošaća čl.42, na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
Ukoliko je naglašeno u opisu proizvoda da podliježe jamstvenim uvjetima, prava iz jamstvenog lista mogu se koristiti u vrijeme trajanja jamstvenog roka istog i uz obvezno predočenje računa. Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.
Ukoliko proizvod ili uređaj treba servisirati, Kupac je dužan kontaktirati i postupiti u skladu uputa ovlaštenog servisa čiji popis dobiva u popratnoj dokumentaciji proizvoda.

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opće odredbe

Stubmar d.o.o. kao pružatelj usluge Internet stranice stubmar.hr pridržava se važećih propisa zaštite privatnosti svojih Kupaca (u daljnjem tekstu Kupac) odnosno Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima ili akcijama (u daljnjem tekstu Korisnik). Posebno poštujemo Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  EU i u daljnjem tekstu obašnjavamo kako voditelj zaštite osobnih podata Stubmara d.o.o., Strmečka cesta 22e, Stubičke Toplice (u daljnem tekstu Stubmar d.o.o.) obrađuje vaše osobne podatke.
Sastavni dio Općih uvjeta i Općih uvjeta poslovanja poslovanja Stubmara d.o.o. su i Opći uvjeti zaštite osobnih podatka, kako svih djelatnika Stubmara d.o.o. tako i svih Kupaca i Korisnika. Opći uvjeti zaštite osobnih podatka odnose se na podatke koji se prikupljaju, obrađuju i spremaju u zbirku podataka Stubmar d.o.o., a prikupljeni su korištenjem Internet stranice stubmar.hr od strane fizičke ili pravne osobe kao Kupca ili Korisnika, radi sklapanja ugovora o kupoprodaji, dostavi proizvoda, izrade popratne dokumentacije za kupoprodaju, tehničku podršku i izradu analize poslovanja.

Izjava o privatnosti i pravna osnova obrade osobnih podataka

Mole se svi Kupci i Korisnici Internet stranice stubmar.hr da pročitaju Opće uvjete i Opće uvjete zaštite osobnih podataka kako bi razumijeli koje podatke, i u koju svrhu Stubmar d.o.o. prikuplja njihove podatke. Svojim pristankom na Opće uvjete putem Internet stranice stubmar.hr Kupac ili Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima. Ukoliko Kupac ili Korisnik nije razumio Opće uvjete ili ima bilo kakvih pitanja vezanih uz Opće uvjete može se obratiti direktno pismenim putem poduzeću Stubmar d.o.o., Strmečka cesta 22e, 49244 Stubičke Toplice  ili putem e-pošte info@stubmar.hr.
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici stubmar.hr. Isti je sadržan u Općim uvjetima poslovanja, te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca, te sklopljenog ugovora.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici stubmar.hr te potvrdom ispravnosti adrese e-pošte, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na adresu e-pošte info@stubmar.hr. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s Općim uvjetima i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti Internetsku stranicu stubmar.hr.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Stubmar d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Stubmar d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju na internetskoj stranici stubmar.hr

Prilikom registracije na Internetskoj stranici stubmar.hr zatražiti ćemo vas nekoliko osobnih podataka. Podaci koje Stubmar d.o.o. prikuplja od Korisnika su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, grad i poštanski broj, telefonski broj i/ili broj mobitela, korisničko ime i lozinku, te podaci vezani uz izdavanje R1 računa naziv poduzeća, adresa poduzeća i OIB. Podaci koje Stubmar d.o.o. prikuplja od Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama su: su ime i prezime (opcionalno), i adresa e-pošte. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu. Svaki Kupac odnosno Korisnik donosi sam odluku o dobrovoljnom davanju podataka. Ukoliko  Kupac odnosno Korisnik ne želi pružiti tražene obvezne podatke za određenu aktivnost koju ih zahtjeva Internetska stranica stubmar.hr, neće mu biti dopušteno uključiti takvu aktivnost,  jer tehnički, ta aktivnost nije izvediva bez tih podataka. Osim gore navedenih podataka automatski prikupljamo i podatke s vašeg računala, koji mogu uključivati: IP adresu, datum i vrijeme pristupa Internet stranici stubmar.hr, informacije o internetskom pretraživaču i operativnom sutstavu vašeg računala te verziji aplikacija. Osim osobnih podataka Stubmar d.o.o. može zatražiti i druge podatke u shrvu kvalitetnijeg i preciznijeg pružanja usluga i robe te unapređenja Internet stranice stubmar.hr. To su podaci (npr. način korištenja stranice, interesi, aktivnosti ) kojima se korisnik ne može identificirati i ne smatraju se osobnim podacima. Korisnik iste može i nemora dati. Mole se Kupci da brinu o svojoj ulaznoj lozinci za korisnički račun Internet stranice stubmar.hr, preporućujemo da kombinirate znakove za lozinku s velikim i malim slovima te brojevima i svakako da češće ili barem jednom godišnje promijenite lozinku.

Svrha prikupljanja osobnih podataka na internetskoj stranici stubmar.hr

Stubmar d.o.o. će osobne podatke Kupca skupljati i obrađivati u svrhu komunikacije s Kupcem, provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici stubmar.hr, realizaciji ugovora o kupoprodaji robe ili usluge, dostavi robe Kupcu te eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora. Stubmar d.o.o. će vaše osobne podatke Korisnika skupljati i obrađivati u svrhu komunikacije s Korisnikom, obavještavati o proizvodima, akcijama i nagradnim igrama, te eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora. Podaci se prikupljaju i u svrhu stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. Stubmar d.o.o. ne prikuplja podatke o maloljetnim osobama, niti dizajnira Internet stranicu stubmar.hr da bi privukla osobe mlađe od 16 godina. Ukoliko se uvjerimo da su podaci o maloljetnim osobama preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbinika maloljetne osobe, bez odgađanja otklonit ćemo takve podatke sa Internet stranice stubmar.hr.

Prava koje imate na osnovi obrade osobnih podataka na internetskoj stranici stubmar.hr

Pravo koje pripada Kupcu i Korisniku je da u svakom trenutku možete zatražiti od Stubmar-a d.o.o. sljedeće obavijesti o vašim osobnim podacima:
 • imate pravo da vam se omogući pristup vašim osobnim podacima i obavijesti o njima
 • imate pravo zatražiti kopiju vaših osobnih podataka koje čuvamo
 • imate pravo zatražiti ispravak pogrešno unesenih osobnih podataka
 • imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka
 • imate pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • imate pravo na prigovor na zaštitu osobnih podataka, ako za to postoji osnova, prigovor možete uputiti voditelju zaštite osobnih podataka na adresu e-pošte info@stubmar.hr ili imate i pravo istu prijaviti nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Kako bi iskoristili bilo koje gore navedeno pravno, molimo vas, da koristite Stubmar d.o.o. kontakt podatke iz odjeljka o privatnosti.

Promjene općih uvjeta zaštite osobnih podataka

Stubmar d.o.o. može u bilo kojem trenutku izmjeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Te izmjene ili dopune stupaju na snagu odmah čim ih objavimo na  Internet stranici stubmar.hr. Kupac i Korisnik kao ispitanik dužni su obvezno prije svakog davanja osobnih podataka pročitati važeće Opće uvjete zaštite podataka koji su dostupni na Internetskoj stranici stubmar.hr.

Dijeljenje osobnih podataka s drugim stranama

Stubmar d.o.o. će podijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika kada to zahtjeva relaizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluge po narudžbi Kupca, ili kada to zahtjevaju važeći propisi Republike Hrvatske. Osobne podatke Kupca Stubmar d.o.o. će podijeliti s:
 • Pružateljima usluge distribucije robe, s kojima ima trajni ugovor te u tu shrhu za ispunjavanje narudžbi isporuke pošiljka, slanje pošte i e-pošte. Kurir distribucije pošiljke može tražiti od Kupca na uvid njegovu osobnu iskaznicu u svrhu točnosti isporuke pošiljke i u svrhu evidencije tko je preuzeo pošiljku. Ako Kupac odbija dati na uvid osobnu iskaznicu kuriru dostavne službe, s kojima Stubmar d.o.o. ima ugovor, pošiljka mu neće biti isporućena
 • Pružateljima usluge knjigovodstvenog servisa, s kojim ima trajni ugovor u svrhu vođenja knjigovodstvenih poslova
 • Prodavateljem proizvoda u procesu kupnje kada je Stubmar d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik a prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati osobne podatke (ime, prezime i adresu)  registriranog Kupca
 • Pružateljima usluge ovlaštenih servisa u svrhu reklamacije, usluge popravka, pregleda ili servisiranja proizvoda koji je Kupac reklamirao
 • Pružatelju usluge informacijskog posredništva za električne račune u svrhu izdavanja elektroničkog računa na temelju Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
 • Sponzorima nagradnih igara u svrhu isporuke dobitniku nagrade, ako je sponzor nagradne igre koju organizira Stubmar do.o.o organizirao isporuku.
Svi osobni podaci koje dijelimo s našim davateljima usluga su poslovna tajna, dužni su, prema ugovoru , adekvatno ih zaštiti i koristiti ih isključivo u svrhu koju smo strogo odredili.

Ispravak i izmjena osobnih podataka

Kupac i Korisnik imaju mogućnost pristupa svojuim osobnim podacima po registraciji na Internet stranicu stubmar.hr pristupom na „Moj profil“.  Ukoliko se želi uvid u cjelokupnu informaciju o osobnim podacima, i ispravak istih, Kupac odnosno Korisnik , može se zatražiti i dobiti od voditelja zaštite osobnih podataka, slanjem zahtjeva na adresu e-pošte info@stubmar.hr. Stubmar d.o.o. može izmjeniti Izjavu o privatnosti u bilo kojem trenutku i stupa na snagu odmah nakon objave na Internet stranici stubmar.hr. Mole se Kupci i Korisnici da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti kako bi pravovremeno proučili nove izmjene i mogli nesmetano nastaviti pristup Internet stranici stubmar.hr. Ukoliko Kupac i Korisnik nastave upotrebljavati Internet stranicu stubmar.hr nakon stupanja na snagu izmjena Izjava o privatnosti, smatra se da potvrđuju i prihvaćaju izmjenu Izjave o privatnosti. Ako Kupac i Korisnik ne prihvaćaju izmjene Izjave o privatnosti mole se da napuste, i ne koriste Internet stranicu stubmar.hr.

Brisanje osobnih podataka

Kupac odnosno Korisnik imaju u svakom trenutku pravo zatražiti brisanje osobnih podataka u cjelosti ili djelomično.  Slanjem zahtjeva za brisanje osobnih podataka voditelju zaštite osobnih podataka na adresu e-pošte info@stubmar.hr osobni podaci Kupca odnosno Korisnika bit će obrisani bez odgađanja.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo od Kupaca odnosno Korisnika čuvamu u sigurnom okruženju. Neki podaci pohranjuju se u papirnatom obliku i zaštičuju se od pristupa, uporabe, izmjene, uništenja ili otkrivanja od strane bilo koje duge pravne osobe ili pojedinca, a pohranjuju se u prostorijama voditelja zaštite podataka Stubmar d.o.o. Prikupljeni osobni podaci  u elektroničkom obliku pohranjuju se u IT sustavima.  Kako ni jedan prijenos podataka preko bilo koje bežične mreže i Interneta nije 100% siguran,uz poduzimanje raznih mjera opreza zaštite osobnih podtaka, Stubmar d.o.o. nažalost, ne može garantirati potpunu zaštitu bilo koje informacije na ili s Internet stranice stubmar.hr i nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja primi takve informacije. Stubmar d.o.o. će osobne podatke Kupca čuvati u razdoblju koje je potrebno da bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a to je razdoblje od trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci duže nakon prestanka registracije Kupca jer to je razdoblje rješavanja eventualnih zaostalih reklamacija. Stubmar d.o.o. će osobne podatke Korisnika čuvati u razdoblju do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pravila o „kolačićima“

Kolačić (eng. Cookie) su male datoteke koje internetski preglednici spremaju na naše računalo pri pristupanju pojedinim web-sjedištima kako bi se omogućila dodatna funkcionalnost tih stranica. Najčešći je primjer brži pristup stranicama pamćenjem prijave – kolačić sadrži podatke za prijavu pa se preskaču postupci ponovnog prijavljivanja na stranicu. Kolačići su napravljeni s namjerom da budu jednostavni mehanizam za stranice koje bi ih koristile za pamćenje ključnih informacija (uključujući artikle dodane na popis kupovine u online trgovinama) ili pamćenje korisnikove Internet povijesti (uključujući klikanje nekih gumbova, prijavljivanje na račun, ili stranice koje smo posjetili u povijesti). Također mogu biti korišteni u svrhu pamćenja informacija koje smo unosili u određena polja (imena, adrese, lozinke, broj kreditne kartice…)
Kolačiće možemo podijeliti:
 • Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Oni daju mogućnost  internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja preglednika i obično imaju rok isteka
 • Kolačiće razlikujemo i postranama od kuda nama dolaze, tako su kolačići od prve strane oni koji dolaze s web stranice koje se posjećuju i omogćuju spremanje podataka za ponovni posjet web stranici. Kolačići od treće strane su limitirani  kolačići  koje spremaju vanjski serveri kao što su Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords, a većinom služe pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Kolačići od treće strane nisu postavljeni od strane stubmar.hr
Stubmar d.o.o. obavještava korisnike Internet stranice stubmar.hr da prema zakonu Europske unije koristi kolačiće (cookies) kako bi mogli osigurati kvalitetniju uslugu. Oni spremaju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što olakšava korisniku, ako ih spremi, da svaki put kad posjećujete stubmar.hr nemora upisivati korisničko ime i lozinku. Stubmar d.o.o. u svrhu poboljšavanja pregledavanja web portala, mora na računalo korisnika  spremiti malenu količinu informacija (kolačića eng.cookies). Iako najveći dio web stranica koristi kolačiće, prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011., Stubmar d.o.o. obvezan je zatražiti pristanak korisnika za spremanje kolačića. Korištenjem Internet stranice stubmar.hr korisnik pristaje na upotrebu kolačića. Ukoliko korisnik ne želi prihvatiti kolačiće, može pregledavati Internet stranicu stubmar.hr, ali možda neće moći koristiti određene funkcije na Internet stranici stubmar.hr.

Newsletter

Prijavite se na newsletter i besplatno primajte novosti, akcije i posebne ponude.